Casa Rada
 • Home
 • /
 • Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

PRIVACY- en COOKIEBELEID van Bed and Breakfast Casa Rada

Dit Privacy- en cookie beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bed and Breakfast Casa Rada verwerkt van haar gasten.

Indien u een verblijf boekt bij Bed and Breakfast Casa Rada, of om een andere reden persoonsgegevens aan Bed and Breakfast Casa Rada verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Bed and Breakfast Casa Rada, Travessa da Vinha nova 25, 4900-278, Carreco, Portugal, aucke1947@gmail.com, telefoonnummer +351 966 211 969

2. Welke gegevens verwerkt Bed and Breakfast Casa Rada en voor welk doel

2.1    In het kader van uw verblijf worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 • adresgegevens eventueel postadres
 • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
 • Paspoort gegevens

2.2    Bed and Breakfast Casa Rada verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
 2. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het registreren van de boekingen en de correctie administratieve afhandeling hiervan
 3. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Bed and Breakfast Casa Rada;
 4. Je naam, adresgegevens, paspoort gegevens worden gebruikt voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en de SEF, de belastingdienst en de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist.
 5. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Bed and Breakfast Casa Rada en je te informeren over de ontwikkelingen van Bed and Breakfast Casa Rada

3. Bewaartermijnen

Bed and Breakfast Casa Rada verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je verblijf tot maximaal twee jaar na afloop van dit verblijf of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bed and Breakfast Casa Rada passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Bed and Breakfast Casa Rada geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Bed and Breakfast Casa Rada kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bed and Breakfast Casa Rada zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Bed and Breakfast Casa Rada je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: aucke1947@gmail.com en vragen naar het klachtenboek.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie aucke1947@gmail.com

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.casatraca.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door B&B Casa Rada gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

B&B Casa Rada maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook . Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt B&B Casa Rada gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

Opgemaakt 18 juni 2018 door José van der Zwan in opdracht van Casa Rada.

@José van der Zwan

Developed by Portugalore
error: Content is protected !!
Back to Top