Casa Rada

Geschiedenis van Portugal

Geschiedenis van Portugal in het kort

Rond 2000 jaar v.Chr werd het Iberisch schiereiland overstroomd door Kelten en Iberiërs. De strijdlustige stam der Lusitaniërs bouwde op bijna elke heuvel in het noorden zijn castro’s (versterkte bergstadjes).   In 218 v.Chr. vielen de Romeinen binnen en die konden hun hegemonie pas na felle strijd in 26 v.Chr. vestigen. Tegen het eind van de 6de eeuw maakten de invallende Westgoten en andere Germaanse stammen een eind aan de Romeinse heerschappij.    In de 8e eeuw verschenen er nieuwe veroveraars: de Moren uit Noord Afrika. Zij veroverden het land in korte tijd en kwamen zelfs over de Pyreneeën (slag bij Tours en Poitiers in 732 van Karel Martel) en werden toen weer langzaam teruggedreven. De moren waren niet gekomen om te vernietigen en uit te buiten. Zij brachten een hoge beschaving met zich mee en waren in de landbouw,industrie, techniek en wetenschappen ver vooruit. Vele gewoonten en gebruiken en ook kunstopvattingen werden door de overwonnenen overgenomen.   De moren waren een doorn in het oog van de Christelijke wereld en in de 11e eeuw begon vanuit Castillië de zgn Reconquista, de herverovering.   In 1128 maakte het graafschap Portucalia (genoemd naar de Romeinse nederzetting Portus Cale, in de middeleeuwen Portucale geheten, nu Porto) zich los van Castillië en kreeg een eigen koning Alfonso I, de eerste van de Bourgondische dynastie, die regeerde tot het eind van de 14de eeuw.   Met koning João (1385-1433) uit de Avis dynastie brak een glorierijke tijd voor Portugal aan. Hij versloeg de Castillianen in 1385 beslissend en ging een bondgenootschap met Engeland aan. Dit was ook de eerste koning die zijn blik over de wereldzeeën wierp en de grondslag legde voor het grote Portugese koloniale rijk. Zijn zoon Hendrik de Zeevaarder was nog beroemder, omdat hij zijn schepen uitzond naar west Afrika, rond Kaap de Goede Hoop (Bartelomeus Dias), Indië (Vasco da Gama), Brazilië (Pedro Alvares Cabral).   In 1580 komt het land onder het bewind van de Spaanse koning Philips II, en wordt (net als in de Hollanden) het land stevig uitgebuit.   In 1640 wist Portugal zich te ontworstelen aan Spanje, maar de welvaart kwam niet terug. In 1703 werd het land bij het verdrag van Methuen zelfs financieel afhankelijk van Engeland.    Na de Napoleontische oorlogen en de Franse bezetting in het begin van de 19de eeuw werden de Portugese Koningen wat democratischer, maar de economie bleef maar achteruitgaan.   In 1910 werd de republiek uitgeroepen, waarna in 1926 een militaire staatsgreep plaatsvond en het Salazar-bewind werd ingesteld. De ontevredenheid over het bewind (met name het beleid in de koloniën) uitte zich in 1974 (de Anjerrevolutie) in een machtswisseling, die het moderne Portugal gestalte gaf.

Historie van Portugal en Viana do Castelo.                                                            

Menselijke nederzettingen in de regio van Viana begon tijdens het Mesolithicum tijdperk van ontdekkingen en archeologische opgravingen. Zelfs rond de Romeinse bezetting werd het gebied geregeld langs de berg van Santa Luzia bezet.De afwikkeling van Viana da Foz do Lima, waarvan het heette toen koning Afonso III van Portugal op 18 juli 1258 gaf een provinciale (charter), dit was een formalisering van de 1253 Viana dat het gebied werd genoemd.In de 16e eeuw, was de haven van groot belang als een van de entry-punten voor de Portugese ontdekkingsreizigers en handelaren, die betrokken zijn bij de Portugese ontdekkingen. Veel van de historische gebouwen zijn ontstaan ​​tijdens deze periode.De welvaart die bleef ontwikkeld op basis van de rol van de stad als een poort, beschermd door defensieve structuren (zoals de toren van Roqueta) om piraten uit Galicië en Noord-Afrika af te weren. banden van de haven naar het noorden van Europa kwamen voornamelijk uit de export van wijn, fruit en zout, en de invoer van tegels, textiel en glas.Na de maritieme ontdekkingen en handel, de commerciële levensduur van Viana bereikte zijn grootste omvang tijdens de regeerperiode van koningin Maria II van Portugal, toen de monarch vestigde de Associação Comercial de Viana do Castelo in 1852 (het vierde oudste openbare vennootschap van haar type). De koningin, met het oog op de loyaliteit van haar burgers, die zich niet overgeven aan de graaf van Antas te belonen, verhoogde de stad om de status van de stad op 20 januari 1848, het hernoemen van de schikking met zijn huidige naam.Tijdens het dictatoriale regime, Viana do Castelo was één van de belangrijkste havens van de Portugese kabeljauwvisserij.

Developed by Portugalore
error: Content is protected !!
Back to Top